Whistleblowing

Kewatec har en Whistleblowing-kanal som tillhandahålls av Granite. Kanalen är säker, säker och pålitlig ur annonsörens synvinkel. En anställd eller annan intressentmedlem kan rapportera misstänkt missbruk eller annan oetisk aktivitet och få skydd mot repressalier.

Annonsören får lämna in en anmälan om eventuella oegentligheter som upptäckts i kanalen helt anonymt om de så önskar. Whistleblowing-kanal lagrar inte deklarantens IP-adress eller annan identifieringsinformation i systemet. Tjänsten tillhandahåller en länk och PIN-kod i samband med anonyma meddelanden, vilket gör det möjligt för annonsören att kontrollera anmälans behandlingsstatus och vid behov ge ytterligare information till bearbetaren. Spara länken och PIN-koden.

Annonsören får frivilligt lämna in sina kontaktuppgifter i samband med anmälan, i vilket fall han eller hon kan bli intervjuad direkt.

Klicka på knappen nedan för att komma åt rapporteringskanalen.

Till Whistleblowing-kanalen

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå