Marinen har fått sin första servicebåt

Onsdag 17 augusti, 2022

Kewatec har levererat den första servicebåten till finska marinen vid en överlåtelse- och dopceremoni tisdagen den 16.8. i Obbnäs. Optionerna i avtalet med Försvarsmaktens logistikverk kommer också att lösas in. Nu ska ytterligare åtta båtar byggas, varav den senaste ska levereras under 2024. Marinens nya servicebåt-typ heter Utö-klassen.

Kewatec Work 1920 är en snabb arbetsbåt som är idealisk för sjötransport av Försvarsmaktens material och som avsevärt stöder truppernas rörlighet. De nya servicebåtarna har vattenjet-propulsion och är utrustade med bland annat en däckskran. Efter ibruktagningen kommer både stampersonalen och beväringar som fått båtförarutbildning att fungera som båtförare.

- Utö-klassen är ett mångsidigt fartyg med lastförmåga som ökar den operativa smidigheten hos både flottan och kuststridskrafterna, säger marinens överbefälhavare amiral Jori Harju i sitt tal.

- Det är nödvändigt för att vi ska kunna dra full nytta av marinen i försvarsmaktens gemensamma verksamhet eller i de marina operationer som vi själva bedriver.

Ordern är betydande för Kewatec och har en stor sysselsättningspåverkan som enskild affär, särskilt för vår enhet i Karleby och dess omgivning. Samtidigt är det en samhällsviktig industriell förberedelse i ett skärpt internationellt säkerhetsläge. Kewatec kommer att få värdefull expertis av marinens förväntningar på flottans prestanda och funktionalitet, samt lära av samarbetet med marinen.

Se video

Specifikationer:

Tillverkningsår: 2022-2024
Byggd: Oy Kewatec Aluboat Ab, Karleby
Längd: 19,2 m
Bredd: 5,3 m
Vikt: 21 500kg
Djup: 0,8m
Besättning: 2 personer
Fart: 25 knop
Kapacitet: 15 000kg
Motorer: 2 x Scania DI13
Kraftöverföringssystem: Vattenjetframdrivning 2 x Kongsberg Kamewa S36-3

Källa: merivoimat.fi

record.title

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå