Den norska sjöfartsverket Kystverket tar emot två nya båtar – löser även in en optionsbåt

record.title

Fredag 19 januari, 2024

Kystverket har tagit emot två arbetsbåtar av modellen Kewatec Work 1500, vilket ytterligare stärker dess flotta. Båtarna har fått namnen Stabben och Skrova. Samarbetet med Kewatec slutar inte här, då Kystverket har beslutat att lösa in optionen för en tredje båt. Denna tredje båt, identisk med de tidigare två, är redan under produktion och förväntas levereras sommaren 2024.

Modellen Kewatec Work 1500 har visat sig vara en bra arbetsbåt i tidigare insatser. Modellen Work 1500 har levererats till andra nordiska länder under tidigare år. Det totala värdet av upphandlingen är 4,7 miljoner euro, och optionbåten förväntas vara i drift senast sommaren 2024. Kystverket fortsätter sitt åtagande att sträva efter hög kvalitet och prestanda i sina operationer.

Den norska Kystverket är en transportmyndighet under närings-, industri- och fiskeriministeriet. De säkerställer säker och effektiv trafik i farleder och in till hamnar samt nationell beredskap mot akut förorening.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå