Kewatecs största och mest komplexa fartyg någonsin har levererats

record.title

Tisdag 21 mars, 2023

Alla bilder från dopet av: Gudmund Løvø/NGU

Hybridfartyget e-Work 2390 Survey, tillverkat av Kewatec Aluboat, har överlämnats till Norges geologiska undersökning (NGU) i Trondheim, Norge. Båtens totala längd är 23,9 meter och är det första fartyget som registrerats som ett IMO-registrerat fartyg byggt av Kewatec.

NGU:s nya fartyg "Geologen" har döpts i går. Både näringsminister Jan Christian Vestre och borgmästare Rita Ottervik deltog i det högtidliga evenemanget i Trondheim, Norge. Fartygets gudmor var NGU:s direktör May Britt Myhr, som var ansvarig för det officiella dopet genom att kasta havsvatten på skrovet.

"Gelologen" är ett högteknologiskt arbetsredskap i världsklass som kommer att förse oss med kritiska geologiska data under många år framöver. Det har ett stort värde för framtida affärsutveckling, social trygghet, markförvaltning och den naturliga mångfalden längs vår kust, säger näringsminister Jan Christian Vestre.

Fartyget e-Work 2390 Survey har byggts för forskning för att kartlägga och studera havsbottens geologiska detaljer. Fartyget är utrustat med extremt noggrann utrustning för att kartlägga havsbotten i de norska fjordarna och kustzonen med djup ner till 1300 meter. Den har två multibeam ekolod, en sub-bottom-profiler och seismisk utrustning för att kartlägga havsbotten och geologin under havsbotten. Fartyget har också en ROV (remotely operated underwater vehicle) som kommer att användas för att studera havsbotten i detalj. ROV:n kan manövreras med hjälp av en A-ram på akterdäck. Fartygets dynamiska positionsfunktion gör det möjligt för fartyget att följa ROV:n.

Kewatec e-Work 2390 Survey är 23,9 meter lång och 6 meter bred, försedd med 2 x 670 Kw dieselmotorer och totalt 200 Kw elmotorer. Fartyget har en toppfart på knappt 20 knop och vridbara propellrar. Fartyget har ett kök, fyra hytter, ett våt-laboratorium, där prover tas och undersöks, ett förråd och ett dagrum.  

"NGU:s förväntningar på miljövänlighet och hög funktionalitet var positivt utmanande och resulterade i helt nya, unika lösningar för bland annat framdrivningspaketet och mätutrustningen, samt integrationen av de inbyggda systemen. Vi lyckades välja ut och samarbeta med flera norska leverantörer, som samtidigt tillhandahåller lokal service och underhåll de kommande åren, säger Kewatecs Vd, Kent Björklund och fortsätter:

"Vår kund har varit professionell, förstående och  lösningsorienterad, och samarbetsandan har varit exceptionellt god. NGU:s val av en kunnig konsultbyrå, Transportutvikling, bidrog starkt till att allt gick bra. Samtidigt vill jag tacka de anställda på varvet, som har arbetat hårt med passion för projektet med goda uppnådda resultat."

Båten kommer att använda dieselmotorer för transportsträckor till och från arbetsområden. När man utför undersökningar kan fartyget drivas med endast elkraft. Huvudsyftet med elektriska drivningar är att minimera buller och vibrationer för att uppnå extremt exakta undersökningsresultat.

Projektchefen Håkan Gustafsson är glad och stolt över fartyget. " Jag hade en bra känsla för att göra fartyget, projektet gick bra och det viktigaste är att kunden är nöjd", säger Gustafsson. 

Fartyget kördes från Borgå, Finland till Norge, Trondheim, och överlämnades till kunden den 26 januari 2023. Den 2 mars döptes fartyget och fick namnet "Geologen".
 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå