Kewatec förnyar sin grafiska profil för att lyfta fram företagets nya era

record.title

Fredag 20 augusti, 2021

Kewatec förnyar sin logo och förenar sin grafiska profil som en del av företagets utvecklingsarbete mot ständigt växande verksamhet. Företaget har tecknat betydande nya avtal under 2021, vilket banar väg för kontinuiteten i en stark tillväxt.

Sammanslagningen av Oy Kewatec AluBoat Ab och Weldmec Marinen Oy under 2020 har skapat förutsättningar för en betydande expansion av marknaden och behovet av att uppdatera den internationella synligheten. Kewatecs grafiska profil har uppdaterats och under namnet Kewatec har lagts till ett namn Shipyards i stället för det tidigare ordet AluBoats. Ordet beskriver ett varv i plural som återspeglar verksamheten i flera verksamhetsplatser, vilket är det mest beskrivande ordet för företagets expanderande verksamhet, som inkluderar konstruktion, tillverkning och underhåll av professionella båtar.

Kewatecs nya logo beskriver en ny tid, internationalitet och tillväxt. I logon används det tidigare färger och typografin har moderniserats något. Ett fyrkantigt element har lagts till i logon, vilket är ett vågmönster taget från det tidigare logon och flyttat inuti en fyrkant. Fyrkanten beskriver vågen, havet och kustlinjen.

Idag publiceras logon offentligt på hemsidan och på företagets fasader både i Karleby och Borgå, medan personalen tar logon i bruk i kommunikation. Införandet av den gemensamma logon kommer att vara en viktig faktor av Kewatecs och Weldmec Marines sammanslagning. Nu ser företagen ut och känns som ett och samma.

Stark orderstock

Kombinationen av företagens kompetens har producerat resultat. Det totala värdet av nya kontrakt som erhållits under första halvåret är cirka 30 miljoner euro. Inklusive ytterligare kundernas optioner stiger värdet till 57 miljoner euro. Betydande leveranser av nya aluminiumbåtar har överenskommits med finska marinen, Midocean (Sverige), Norges geologiska forskningscenter (NGU) och isländska sök- och räddningsföreningen (ICE-SAR). De kommande åren ser mycket lovande ut och orderstocken är rekordstor, för närvarande cirka 35 miljoner euro, utöver vilken det finns giltiga optioner värda cirka 40 miljoner euro. Offerstocken är stark och beräknas ytterligare stärka orderstocken på lång sikt.

Kewatec utvecklar konsekvent nya ändamålsenliga båtlösningar för sina kunder alltid med hänsyn till växande miljökrav. Med de senaste beställningarna visar Kewatec att företaget är Nordens ledande tillverkare av professionella aluminiumbåtar med expansion till såväl övriga Europa som t.ex. Mellanöstern. Efterfrågan på professionella aluminiumbåtar har varit hög under året och utvecklingen i orderstocken har varit stark. Tack vare försäljningsarbetet innehåller orderstocken försvar-, forskning-, räddning- och brandbåtar, varav de största är mer än 20 m långa.

Kewatecs båtdesign, tillverkning och leverans har fokuserats sig i Karleby och Borgå och installations- och underhållsverksamheten har även expanderat till Bergen, Norge, genom dotterbolaget Martec AS. Med en solid tillväxt kommer Kewatec att fortsätta att rekrytera och investera, vilket stärker Kewatecs viktiga roll som arbetsgivare och ett företag som erbjuder karriärmöjligheter inom båtbranschen i både Karleby- och Borgåregionerna.

Brand Guidelines

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå