Kewatec har tecknat avtal om levererans av två nya forskningsfartyg till Sverige

record.title

Onsdag 18 augusti, 2021

Kewatec har tecknat ett avtal med det svenska företaget Midocean AB om leverans av två nya forskningsfartyg.  Dessa två 23 m långa fartyg kommer att levereras till Sverige i juni 2022. Kontraktsvärdet är ca. 6 milj. Euro och avtalet stärker Kewatecs redan starka orderstock.

Båda parterna tecknade avtalet på distans den 11.6.2021. Innan kontraktet undertecknades utarbetades konceptet tillsammans under början av året 2021 för att uppfylla beställarens krav och behov.

Fartygen är en vidare utveckling av vårt nya 22 meters brand- och oljebekämpnings fartyg som färdigställdes och levererades våren 2021. Nya fartygens längd är 23 meter och bredden 6,4 meter, designade för forskningsarbete ute på Östersjön. Fartygen har laboratorie-, forsknings- och boende utrymmen för upp till 6 personer samt utrustning för att kunna vara ute på sjön några dagar.

Fartygen förses med elbatteridrift för att kunna arbeta några timmar och ta prover utan att ha dieselmotorerna i gång. På akterdäcket monteras en A-lyftram, vinsch och lyftkran för att hantera forskningsutrustningen. Akterdäcket har även ett väderskyddat utrymme med garageport vilket skapar ypperliga och säkra arbetsförhållande ute på sjön. Fartygen är försedda med Volvo D13-600 SCR Imo Tier III klassade motorer, Twindisc backslag och Escopower hybriddriftenheter.

Stort steg framåt

Oy Kewatec Aluboat Ab har haft förmånen att leverera passagerarbåtar, privata yachter, lotsbåtar och arbetsbåtar till den svenska marknaden över 15 års tid. Dessa två nya forskningsfartyg är ett nytt stort steg framåt för företaget och den breda produktportföljen får ett tillskott av dessa avancerade och mångsidiga fartyg.

”Vi är övertygade om att samarbetet med Midocean AB kommer att bli framgångsrikt och tackar för förtroendet”, säger Jan Wargh, försäljningschef på Kewatec.

”Dessa båda fartyg – Ocean Seeker och Ocean Nomad – blir flexibla moderna hybridrivna fartyg för att stödja forskning kring Östersjön och Kattegatt/Skagerack”. Joacim Höög, operativ chef på rederiet Midocean AB.

”Med de här fartygen kan vi fortsätta utveckla metoder och verktyg för att inhämta stora mängder data om hur havet fungerar och hur det mår. Ocean Seeker och Ocean Nomad blir moderfartyg för våra autonoma forskningsfarkoster och plattformar för annan avancerad forskning om havet. Vi drivs av tanken att vi behöver mer kunskap för att kunna hjälpa till att på ett hållbart sätt förvalta havet och dess resurser.” Carl Douglas, ordförande för stiftelsen Voice of the Ocean. www.voiceoftheocean.org

Se båtmodellen

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå