Vi hoppas att du i första hand skickar din faktura till oss elektronisk.

Nätfakturaadress: 003719884459
Operatörskod: 003726044706

Såvida ni inte har möjlighet att sända nätfakturor, kan ni sända fakturorna i PDF-format till e-posten:  kewatec@scan.tradeconnector.fi

Bifoga faktura i pdf -format fil per e-post med endast en faktura per fil. Övriga filer bör vara i annat än pdf -format och tolkas som bilagor till fakturan.

Eventuella pappersfakturor kan ni sända till adressen:

Oy Kewatec Aluboat Ab
@kewatec.fi@
PL 1000
00781 Helsinki

Observera att endast fakturor kan sändas till denna address.
Övrig post skall sändas till: Storgrundsvägen 1, 67900 Karleby.

Frågor angående fakturor:
Eva Lerbacka, CFO
Taija Väli-Tainio, Financial Coordinator

Bankkontonummer:

IBAN FI68 1740 3000 0071 27 (EUR)
IBAN FI36 1740 5200 0008 77 (NOK)
BIC/SWIFT NDEAFIHH

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå