Mer än vardagliga vertyg

Brand- och oljebekämpningsbåtar är verkligen en av våra specialiteter. Dessa båtar måste vara redo att röra sig och fungera när larmet går. Därför är varje FiFi-båt optimerat för de nödvändiga och specificerade uppgifterna, oavsett om de är brandbekämpning, dykning och räddningsstöd, nödbogsering, utrustningstransport till öar, oljeutsläppsuppsamling eller något annat hårt arbete som förväntas från brandkårerna.

Detta innebär pålitliga båtar som kan förflytta sig säkert och snabbt till olika platser och system som fungerar felfritt under alla omständigheter, även under isiga förhållanden.

Vi konstruerar och bygger varje enskild båt enligt kundens specifikationer med alla system inkluderade såsom t.ex. brandpumpar och brandmonitorer. Brand- och oljebekämpningsbåtar består vanligtvis också av komplexa hydraulsystem och styrsystem, vilket vi naturligtvis inkluderar i våra leveranser. Det finns tillgängliga brand- och oljebekämpningsbåtar för omedelbar produktion i storlekarna 8-23 meter.

Våra brand- och oljebekämpningsbåtar

Work OSR-familjen är byggd för att göra båten kostnadseffektiv. Den måste också kunna fungera som en vardagsbåt för flera ändamål samtidigt som det tjänar sitt syfte som en fullblodsbåt för oljebekämpning. Detta är möjligt eftersom utformningen av fartyget, inklusive specialutrustning, görs från grunden för ändamålet.

Mångsidighet

Kewatecs brand- och oljebekämpningsbåtar känns igen på deras balanserade konstruktioner, som gör att de både kan delta i oljebekämpning i den yttersta skärgården, samtidigt som de är tillräckligt smidiga för att kunna operera också i den inre skärgårdens smala passager och i grunda strandnära vatten. Flera av båtarna är också anpassade för oljeuppsamling bland isflottar.

Kontakta försäljningen för mer information:

Hannu Rantala

Sales Engineer

hannu.rantala@kewatec.fi

+358 40 636 0700

Juuso Savolainen

Marketing Coordinator

juuso@kewatec.fi

+358 400 407 847

Produktkatalog

I vår produktkatalog PDF har vi grundläggande information om våra båtar. Båtar kategoriseras i produktgrupper och presenteras i längdordning.

Ladda ner

Vårt sätt att arbeta

I historien har vi tillverkat hundratals båtar. Vår interna designavdelning designar våra båtar och vi skräddarsyr båtarna efter dina behov. Alla levererade båtar är konstverk och gjorda för professionellt bruk.

Kan vi designa, tillverka och producera dina kommande båtar också?

Se våra fire fighting - och oljeåtervinningsbåtar

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå