Markus Klemola

Field service
EnglishFinnish

Isokarintie 1, FI-67900 Kokkola

En mångsysslare

Några kan många saker

Vi är alla olika. Det finns de som inte ens kan utföra det som de är utbildade för. Och så finns det de som gör vad som helst och i synnerhet saker som de inte är utbildade för.

Det är alldeles uppenbart att Markus Klemola hör till den sistnämnda gruppen. På Kewatec gör han nästan allt annat än elarbete och målningsarbete. Fast vi är säkra på att han skulle klara av dem också.

Givetvis har Markus en utbildning. Han är utbildad snickare, vilket också har haft betydelse för honom på den resa som slutligen förde honom till Kewatec. Men det har varit en krokig väg – och väldigt intressant.

Karlebybon som gjort allt möjligt

Markus är född i Karleby och bor även där. Hemma finns fru och tre barn, en flicka och två pojkar. På fritiden spelar Markus innebandy under fria former. I ungdomen hoppade han fallskärm, men det har han slutat med.

Med undantag för det verkar Markus leva ett helt vanligt liv. Men låt dig inte luras. Det går minst tretton av Markus historier på ett dussin.

Han utbildade sig alltså till snickare. Före armén sålde och servade han bilar på en lokal bilaffär. Efter armén var han schaktmaskinförare. Han har också arbetat med att måla bilar, bygga hus och göra plåttak.

Lyxbåtarna kallar

Även om Markus inte har haft någon särskild relation till båtar annat än fiske, började han närma sig båtbranschen. Även snickarutbildningen spelade en roll i detta. Markus praktiserade och sommarjobbade på lyxbåtsvarvet Nautor redan då han gick i yrkesskolan.

Senare jobbade han en längre tid för ett annat lokalt varv som tillverkar segelbåtar i världsklass, Baltic Yachts, men under ingen mindre än Jouko Pesola, som numera är Kewatecs produktionschef. Sammanlagt hann han arbeta sju år för Pesolas underleverantörsfirma med att bygga Baltics fina båtar av kolfiber.

Markus tror att tanken från början var att han skulle arbeta med inredning, eftersom han var snickare. I stället arbetade han med att utrusta däck. Han minns fortfarande känslan av kolfiber som kliar på huden, det räckte med att borra ett enda hål i däcket.

Han har också några intressanta reseminnen från arbetet på Baltic. Kanske det mest dramtiska minnet är när de blev tvungna att reparera storseglets skot som gick av på öppet hav på väg ner med en ny båt via Gotland till Tyskland. De var bland annat tvungna att öppna upp teakdäckets fogar med en Morakniv. Felet var dock fixat före morgonen. Även arbetsresor till Frankrike och Spanien hörde till Markus uppgifter.

Från kolfiberarbete till bergborrare

I något skede började Markus få nog av att arbeta med båtar. Han ville gärna se något annat ett tag. Således började han som av en slump arbeta för ett bergborrningsföretag som en av hans arbetskamrater hade grundat och jobbade där i hela fyra år. Kolfiberdammet förbyttes mot stendamm.

Det var dock ett arbete där han måste resa. Det lämpade sig inte någon längre tid för en småbarnspappa. Därför var han tvungen att hitta ett nytt arbete.

Från hårt arbete till mjuka värden

Markus fick ett nytt arbete, men inte inom den bransch man skulle kunna vänta sig: Han började arbeta vid en barnskyddsenhet. Två år arbetade han på två hem med läroavtal och samtidigt som vaktmästare inom samma bransch.

Arbetet var intressant. Ibland tog det ner humöret, ibland kändes det bra. Det var viktigt att sätta gränser, men också att ge frihet. Han har fortfarande kontakt med några av sina skyddslingar.

Tillbaka som båtbyggare, men nu i Karleby

Även om Markus inte direkt längtade tillbaka till sitt gamla liv, fick han igen nästa fasta arbetsplats inom båtindustrin. Är det också han sista? Markus började nämligen jobba för Kewatec på hösten 2017.

Men det var nära att han hade börjat jobba för Baltic Yachts. Han fick nämligen plats där också.

Insikt i världen av lyx- och arbetsbåtar

Markus har liksom flera av sina nuvarande kolleger insikt i tre olika kvalitetsvarv. Två av dem tillverkar lyxiga fritidsbåtar av antingen glasfiberarmerad plast eller kolfiber för förmögna och ännu mer förmögna kunder världen över, medan ett av dem tillverkar arbetsbåtar i aluminium för privatföretagare och myndigheter i Finland och resten av Europa, och till och med ännu längre bort. Ibland, förvisso sällan, tillverkar Kewatec också fritidsbåtar, men huvudsakligen enligt samma kriterier som yrkesbåtarna.

Alla dessa tre varv i Karleby- och Jakobstadsregionen hör till branschens premiumklass. Kvalitetskraven varierar dock mycket beroende på de olika målgrupperna.

På fritidsbåtarna ska alla ytor skina eller alternativt vara helt jämnmatta. Ombord ska allt vara elegant och chict. Och givetvis måste prestandan vara av toppklass.

Även Kewatec tillverkar effektiva båtar. Kewatec fäster dock inte lika stor vikt vid polering av ytorna eller vid lyxig inredning som ett fritidsbåtsvarv. Vi glömmer inte heller de estetiska värdena, men de kommer på andra plats jämfört med hållbarhet och funktionalitet. Målet är framför allt att tillverka hållbara båtar som är lätta att sköta och underhålla.

Det är trevligt att jobba för ett ganska litet företag

Givetvis är allt också mindre på Kewatec än på grannvarven som tillverkar lyxbåtar, åtminstone för tillfället. Kanske påverkar detta även arbetsatmosfären, som Markus talar mycket varmt om.

Det börjar säkert med den skapande frihet som han har i sitt arbete. ”Jag får planera väldigt mycket själv, fast jag sköter om utrustningen”, säger han. ”Då jag verkligen får fria händer att planera, blir jag ibland så ivrig att jag tar med mig arbetet hem. Men om jag hela tiden får planeringsuppgifter då det är bråttom, blir jag avtrubbad och irriterad.”

Den ömsesidiga informationsgången mellan monteringshallarna och planeringen är enligt Markus ibland lite trög. Han skulle gärna se att planeringsavdelningen lite oftare skulle besöka den plats där de konstruktioner den ritat byggs i praktiken. Å andra sidan är han medveten om att planeringsavdelningen också jobbar under hård press hela tiden.

Markus tycker ändå att arbetsatmosfären på Kewatec är mycket trevlig. Han gläds över den raka kommunikationen med en hälsosam dos av humor. Tack vare den är det ofta roligt på jobbet.

Så klart är kollegerna och dagarna olika. Men om någon har en dålig dag, får han eller hon vara ifred. Man sårar ingen med sin humor utan strävar efter en god atmosfär eller efter att atmosfären ska bli trevlig igen.

Själva arbetet kan ibland ge träsmak. Någon måste även göra isoleringsarbetet, hur otrevligt det än är. Men sedan finns det andra uppgifter som man trivs bättre med. Det är alltså ett nollsummespel. Lyckligtvis får arbetslaget bara pluspoäng.

Markus uppskattar även Kewatec som arbetsgivare: ”Företaget sätter de anställda i första rummet, fast det bara skulle handla om småsaker, gemensamma kvällssammankomster, grillfester och dylikt. Vi får själva välja arbetskläder inom vissa gränser och vi har fått gratis motionssedlar. Nu hoppas vi bara att det nya instämplingssystemet inte ska bli för svårt att genomföra”, säger Markus.

Markus Klemola uppmuntrar utan vidare intresserade att söka jobb på Kewatec. På köpet får man en utmärkt arbetsatmosfär och ett omväxlande och intressant arbete.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå