Jukka Kultalahti

Mechanic
EnglishFinnish

Isokarintie 1, FI-67900 Kokkola

Marinmotorns låga klang och den som stämmer motorn

Musiken ljuder på Kewatec

Kewatec är ett alldeles speciellt företag. Eller kanske är det inte speciellt i Österbotten. För möjligen är det vanligare i Mellersta Österbotten att man sysslar med musik än i övriga Finland.

I vilket fall som helst hittar man ofta personer som sysslar med musik bland Kewatecs medarbetare bara genom att skrapa lite på ytan. Det finns både personer som lyssnar på musik och personer som själva spelar och sjunger.

Det är bara musikstilarna som är olika. Det finns personer som gillar orgelmusik och till och med de som själva får orgelpiporna att spela. En del njuter av en inhemsk slagdänga, medan andra sjunger klassisk musik i kör.

Metalfan

Bland Kewatecs medarbetare finns också sådana som gillar metal. Det skulle ju vara konstigt om det inte fanns ett enda metalfan på ett aluminiumbåtsvarv.

En av dem är montören Jukka Kultalahti. Jukka lyssnar inte bara på metal, utan sjunger även själv i bandet Take Me Down. Han sjunger bra, liksom han utför sitt arbete bra på Kewatec. Lyckligtvis är arbetet inte lika tungt som Jukkas egna texter, som han skriver till bandets låtar. Åtminstone inte alltid får vi hoppas.

Från svetsare till montör

Jukka kommer från Karleby och är utbildad plåtslagare-svetsare. Han svetsade också skrov då han kom till Kewatec 2013. Ett par år senare permitterade Kewatec emellertid anställda och Jukka återvände till sin gamla arbetsplats, tillverkaren av system för livsmedels- och processindustrin Mesmec, där han hade hunnit jobbat i cirka fem år innan han kom till Kewatec. På Mesmec både svetsade han och utförde installationsarbete.

Permitteringen var dock inte långvarig. Jukka återvände till Kewatec, men denna gång som montör. Hans specialområde nu är motorinstallationer.

Djungeltelegrafen informerar

Orsaken till att Jukka började jobba på Kewatec från första början hade inget att göra med något båtintresse. Såsom är vanligt längs kusten, har även Jukka en relation till havet, men den inskränker sig till släktens sommarstuga och de båtar som finns där. Orsaken var inte så mycket de båtar som Kewatec tillverkar, utan snarare djungeltelegrafen.  Närmare bestämt ett par kamrater som jobbar på Kewatec.

Men även Jukka själv praktiserade på Kewatec redan 2004 då företaget fortfarande fanns på Indola industriområde i Karleby. Företaget var alltså ingen helt främmande plats för honom.

Motorinstallationer i team

Då Jukka blev permitterad som svetsare, lät förmannen honom förstå att han skulle kunna återvända, men som montör.

Så blev det också. Han har nu arbetat länge som montör, framför allt i Kewatecs monteringshall på Lahdenperä industriområde och även på de ibland gungande båtarna vid kajen.

Jukka trivs med sitt arbete. ”Jag har bra arbetskamrater och en fin arbetsgemenskap omkring mig. Vi är ett team. Det är inte bara negativt att allt inte alltid är färdigt planerat till det yttersta. Det ger rum för egen kreativitet”, säger Jukka.

Det skulle inte vara svårt för honom att själv vara den som sprider ryktet till intresserade om att ”det finns jobb hos Kewatec”.

Musiken ljuder på Kewatec, om inte annat så i hamnen, där en nyligen installerad marindieselmotor har startats för första gången. Det är ganska tung musik med låg stämma, men det låter bra.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå