Eva Lerbacka

Chief Financial Officer
EnglishSwedishFinnish

Isokarintie 1, FI-67900 Kokkola

Kewatecs ekonomi i goda händer

Om man sitter skymd på Kewatecs kontor så att man inte ser vad som händer, men hör desto mera, lär man sig stegvis att höra vem som går förbi eller upp och ner för trapporna.  Ofta hör man raska fotsteg i bakgrunden. Då kan man vara nästan säker på att det är ekonomichefen som kommer halvspringande uppför trappan och snart återvänder tillbaka till sitt eget arbetsrum. Om man dessutom hör en ljusare röst än vanligt, är det ännu mera säkert att det är Eva.

En kvinna bland män

Det hjälps inte: Kewatec är en mycket mansdominerad arbetsplats. På lönelistan finns det sammanlagt bara fem kvinnor, medan resten av de anställda är män.

Två av de fem kvinnorna jobbar på ekonomiavdelningen. Ekonomie magister Eva Lerbacka är en av dem. De snabba stegen och den ljusa rösten tillhör henne.

Men hur är det att jobba som kvinna i detta mansdominerade gäng?

”Det går helt utan problem. Jag har aldrig upplevt att jag blivit annorlunda behandlad än männen i vår arbetsgemenskap. Det är inte alls svårt för mig att vara en del av teamet eller säga vad jag tycker.”

Stor ekonomisk kunskap på jobbet och hemma

Havet och båtar är inget medfött intresse för Eva och inte heller något hon kommit i kontakt med senare i relationen med sin man. Båtbyggnad är en helt ny värld för henne.

Desto mer sakkunnig är Eva i ekonomi. Hon har både en högre handelsutbildning och mycket erfarenhet inom branschen. Företagsvärlden har hon varit en del av sedan barnsben.

Eva är från Närpes, söder om Vasa. Hennes familj hade växthusföretag, som så många andra Närpesbor. Nu har hon en egen företagare hemma. Och nästan som en hobby ansvarar Eva också för familjeföretagets ekonomiförvaltning.

Första ekonomichefen i Kewatecs historia

Eva har som Kewatecs första ekonomichef genom tiderna ansvarat för det växande företagets ekonomi sedan sommaren 2017. Innan dess skötte hon den i tio år som anställd vid en bokföringsbyrå. Då Eva svarade ja på frågan om hon ville ta emot den nuvarande tjänsten, visste hon redan vad hon gav sig in i och vart hon skulle komma.

Uppgifterna är många då man ansvarar för ekonomin i arbetsgivarens företag och det egna familjeföretaget.

Tre stiliga söner

Evas liv går ändå inte bara ut på att jobba. Hon ser till att orka bland annat genom att motionera och gå på gymmet.

Hemma finns familjens tre stiliga söner, vars fotografier pryder skrivbordet. ”Det kanske är därför som den mansdominerade arbetsplatsen inte är ett problem för mig, eftersom även familjeföretaget och den egna familjen är väldigt mansdominerade”, skrattar Eva. Liksom för andra mödrar ligger det närmast Evas hjärta att de egna sönerna ska få växa upp och vara friska samt hitta sin egen plats i livet.

Mångsidiga och varierande uppgifter

Såväl i mammarollen som i arbetet står Eva inför många och varierande utmaningar. ”Kewatec är fortfarande ett relativt litet företag. En arbetstagare kan inte utses för varje enskild uppgift. Även ekonomichefen måste klara av en mängd olika saker. Därför är mina arbetsuppgifter både omfattande och mångsidiga.”

Vem annan än Eva ordnar pausgymnastik för kontorspersonalen? Eller köper bullar till kaffegästerna? Eva har mycket jobb med de många utmaningarna inom ekonomiförvaltningen, men hon skyr inte heller praktiska uppgifter.

Ibland är det ändå vd:n som kommer med bullarna. Eva delar sin erfarenhet med många andra av Kewatecs medarbetare: man blir inte uttråkad i brist på utmaningar eller på grund av enformiga uppgifter. Ibland är de lättare, ibland svårare. Utmaningar finns det så det räcker och ofta är de nyuppkomna. Eva skulle till exempel själv önska att hon kunde utveckla egna arbetsprocesser och automatisera dem för att kunna fokusera på uppgifter som datorn inte klarar av.

Intressant arbete och god gemenskap

Eva är inte ensam på Kewatec om att klä sina tankar i ord på följande sätt:

”Det trevligaste med mitt arbete är att se ursprunget till siffrorna i företagets ekonomiförvaltning. Jag får följa med hela produktionskedjan från båtplaneringen till överlämnandet av båtarna och se sambandet mellan olika produktionsfaser och hur de påverkar varandra.”

Även om Eva är relativt nyanställd vågar hon säga att gemenskapen på Kewatec är god. ”Arbetsgemenskapen är på det sättet öppen, att det är lätt att närma sig alla anställda, oberoende av deras ställning i företaget.”

Och det är positivt menat när Eva säger: ”Kewatec känns som ett familjeföretag.”

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå