Kystverket mottar to nye båter - og innløser en opsjonsbåt

record.title

Fredag 19 januar, 2024

Kystverket har mottatt to Kewatec Work 1500-arbeidsbåter, som ytterligere styrker flåten deres. Båtene har fått navnene Stabben og Skrova. Samarbeidet med Kewatec avsluttes ikke her, ettersom Kystverket har besluttet å utøve opsjonen for en tredje båt. Opsjonsbåten, identisk med de to foregående, er allerede under produksjon og forventes bli levert sommeren 2024.

Kewatec Work 1500-båtmodellen har vist seg være en god arbeidsbåt i tidligere oppdrag og har tidligere også blitt levert til andre nordiske land. Den totale verdien av anskaffelsen er 4,7 millioner euro og opsjonsbåten forventes å være i drift sommeren 2024. Kystverket fortsetter sin virksomhet med engasjement på høy kvalitet og ytelse.

Kystverket er ein transportetat som ligg under Nærings- og fiskeridepartementet. De sørger for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til hamner, og tek i vare den nasjonale beredskapen mot akutt forureining.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå