Kewatec skal levere to arbeidsbåter til Kystverket

Fredag 23 september, 2022

Kystverket har annonsert leverandøren for anskaffelse av nye arbeidsbåter. Kewatec AluBoat vant anskaffelsen på grunn av den beste samlede poengsummen på kvalitet. Anskaffelsene omfatter to 15 meters arbeidsbåter og en opsjonsbåt. Totalverdien for anskaffelsen er € 4,7 M. Båtene skal leveres neste år.

Kewatec AluBoat har bygget flere arbeidsbåter de siste årene, og arbeidsbåter er en av deres spesialiteter. De tilbudte båtene er basert på en tidligere modell – Kewatec Work 1500. 

Kewatec er leverandøren som fikk den beste samlede poengsummen på kvalitet. Arbeidsbåtene som tilbys har egenskaper som vi (Kystverket) mener er best egnet til vårt bruksområde og vedlikeholdsteamenes arbeidsoperasjoner og regnes som arbeidsbåten som best ivaretar både pålitelighet og driftseffektivitet.

Skroget har veldig god stabilitet. Fremdriftslinjer er godt dimensjonert og gir svært høy driftsstabilitet. Arrangementet for drivstoff og motorer er tilpasset metanoldrift. Utstyr og overbygninger er av høy kvalitet og godt tilpasset vår applikasjon og arbeidsoperasjoner. Kranene oppfyller en rekke ønsker fra vedlikeholdsteamene som vil gi størst kapasitetsutnyttelse for oss når vi utfører vedlikeholdsoppdrag. 

I tillegg har Kewatec i sitt byggeprogram og med sin prosjektorganisasjon, inkludert personell, valgt en løsning som vi anser som en passende metode for å håndtere arbeidsprosessen frem til levering, på en risikoreduserende og effektiv måte.

Kystverket

Kystverket er et statlig organ med ansvar for sjøveisinfrastrukturen langs den 9200 km lange norske kysten. Det er ansvarlig for kystnavigasjon infrastruktur, havner og havneinfrastruktur, inkludert fyr. Etaten ledes av Kystdirektoratet og er underlagt Nærings og Fiskeridepartementet. Hovedkontoret ligger i Ålesund.
 

record.title

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå